بازدید کننده گرامی، لطفا از سایت www.farsaran.com بازدید فرمایید.
معرفی 25 تابع در Excel برای کار با Text
۸۸/۰۱/۱۵ ساعت | نوشته ‌شده به دست فرساران | ( )

توابع کار با رشته‌ها و داده‌ها (25 تابع)

 

ACS

رشته‌ای را به half-width (single-byte) تبدیل می‌کند.

=ASC("EXCEL") equals "EXCEL"

BAHTTEXT

 

عددی را به عدد کشور تایلند تبدیل می‌کند.

 

CHAR

عددی را به کاراکتر متناظرش در ANSI تبدیل می‌کند.

=CHAR(33) à !

CLEAN(text)

 

برای حذف کاراکترهای غیر چاپی( از کامپیوترهای قدیمی)

 

CODE

کاراکتری به عدد متناظرش در ANSI تبدیل می‌کند.

=CODE(!) à 33

CONCATENATE

چند متن را بهم می‌چسباند. (مانند & عمل می‌کند.)

="FAR"&" "&123 à FAR 123

DOLLAR

عددی را به فرمت Currency‌ و متن تبدیل می‌کند.

 

EXACT

دو متن را با هم مقایسه می‌کند که آیا برابرند.

=EXACT("FAR";"Far")àFalse

FIND

می‌تواند محل شروع یک رشته را در رشته‌ای دیگر جستجو کند. ( FAR#Far )

=FIND("S";"ARASH")à4

SEARCH

همانند FIND  است با این تفاوت که FAR=Far

 

FIXED

عدد اعشاری را روند کرده و آنرا به متن تبدیل می‌کند.

=FIXED(1234.223;2)à1,234.22

LEFT

از سمت چپ کاراکتر(ها) را جدا می‌کند.

=LEFT("ARASH";2)à AR

LEN

تعداد کاراکترهای یک ورودی را می‌شمارد.

=LEN("SALE PRICE,")à11

LOWER

ورودی را تبدیل به حروف کوچک می‌کند.

=LOWER("ARASH")à arash

MID

به تعداد n کاراکتر از محل mام یک رشته را بر می‌گرداند.

=MID("yahoo.com";7;3)àcom

PROPER

حروف اول یک رشته را به حرف بزرگ و بقیه حروف را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.

=PROPER("THIS is a tes") à

This Is A Test 123

REPLACE

جایگزینی یک متن در متن دیگر با شرایط تعیین محل و تعداد کاراکتر.

=REPLACE("farzad";4;3;"id")à

Farid

REPT

کاراکتری را به دفعات تکرار می‌کند.

=REPT("*";5)à *****

RIGHT

از سمت راست کاراکتر(ها) را جدا می‌کند.

=RIGHT("ARASH";2) à SH

SUBSTITUTE

رشته‌ای را با رشته‌ی جدیدی در یک متن جایگزین می‌کند.

=SUBSTITUTE(A2, "Sales", "Cost")

T

اگر ورودی آن یک رشته باشد ، همان رشته را بر می‌گرداند. (برای کار با سایر برنامه‌های صفحه گسترده)

 

TEXT

یک عدد را به یک متن با فرمتی دلخواه تبدیل می‌کند.

=TEXT(123.533;"#.## $")à 123.53 $

TRIM

SPACEهای اضافی اول و بین متن‌ها را حذف می‌کند.

(برای کار با سایر برنامه‌های صفحه گسترده)

=TRIM(" THIS   IS A     TEST 123") à THIS IS A TEST 123

UPPER

حروف کوچک را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.

=UPPER("Far")à FAR

VALUE

متنی را به مقدار عدد متناظرش تبدیل می‌کند.

=VALUE("$1,000") à 1000

=VALUE("16:48:00")-VALUE("12:00:00") à0.2

 

 

موضوعات مرتبط: فرمول نویسی در Excel

 
دیگر موارد
آخرین ارسال‌های انجمن فرساران

اشتراک در خبرنامه
ایمیل :
بازدید از خبرنامه